1 - 15 august 2003Curs valutar
luni,
10 martie 2008
1 EUR = 3 lei
1 USD = 2 lei
1 GBP = 4 lei

INFORMATII BURSIERE
Date, grafice si
informatii la zi despre toate actiunile cotate la

Bursa de Valori Bucuresti
Introduceti simbolul unei societati cotate
Serviciu gratuit asigurat de www.kmarket.ro

INFORMATII FONDURI
Date, grafice si valoarea titlului pentru
fondurile mutuale

inscrise in UNOPC


Serviciu gratuit asigurat de
www.kmarket.ro
INTEL DEVELOPER FORUM
Spring 2002

Intel Developer Forum, cel mai important eveniment Intel destinat dezvoltatorilor hardware si software, a oferit in acest an - celor peste 1.000 dezvoltatori, ingineri si altor experti tehnici - ocazia de a participa la diverse sesiuni tehnice si prezentari realizate de oficialii Intel pentru a afla previziunile lor in ceea ce priveste convergenta dintre domeniile procesarii si comunicatiilor.

Intel subliniazã necesitatea unei abordãri a comunicaþiilor bazatã pe standarde. Legea lui Moore va accelera covergenþa procesãrii ºi comunicaþiilor

Pat Gelsinger, Intel Chief Technology Officer, a prezentat "Radio-Free Intel", un proiect de cercetare-dezvoltare menit sa integreze capacitatile wireless la nivelul produselor pe baza de siliciu pentru a permite industriei sa extinda comunicatiile wireless. Sean Maloney, vice-presedinte executiv si director general al Intel Communications Group, a anuntat un nou produs, Intel PRO/Wireless 5000 LAN Dual Band Access Point, care permite realizarea simultana de conexiuni Wi-Fi (IEEE 802.11b) si Wi-Fi5 (IEEE 802.11a) la acelasi echipament.

De asmenea, Howard Bubb, vice presedinte si director general al Network Processing Group din cadrul Intel, a anuntat ca Intel a configurat o schita pentru o platforma modulara standard pentru comunicatii care va permite industriei de comunicatii sa realizeze tranzitia de la sisteme proprietare la implementari standard modulare de echipamente de comunicatii si servere.

Pat Gelsinger, Intel Chief Technology Officer, a demonstrat extinderea ºi expansiunea legii lui Moore care, formulatã acum 30 de ani, a devenit un principiu de referinþã pentru industria tehnologiei. El a subliniat intenþia Intel de a extinde beneficiile asociate cu legea lui Moore (gradul înalt de inovaþie ºi costurile mai mici) dincolo de domeniul procesãrii, în acela ala comunicaþiilor. În discursul sãu Gelsinger a prezentat "Radio-Free Intel," un proiect de cercetare-dezvoltare menit sã integreze capacitãþile wireless la nivelul produselor pe bazã de siliciu pentru a permite industriei sã extindã comunicaþiile wireless.

Folosindu-se de exemple, Gelsinger a demonstrat trei tehnologii, fundamentale pentru extinderea Legii lui Moore ºi Radio Free Intel, care sunt în curs de dezvoltare în cadrul extinsei reþele de cercetare-dezvoltare: Silicon Radios care utilizeazã sisteme mecanice micro electronice (Micro Electronic Mechanical Systems - MEMS) pentru a permite echipamentelor radio cu software inteligent de roaming sã fie implementate pe scarã largã, oferind conectare permanentã în comunicaþii; reþele wireless cu senzor care se auto-organizeazã - combinã progresele estimate la nivelul cipurilor de siliciu conform legii lui Moore cu cercetãrile în domeniul reþelelor pentru comunicaþii pentru a permite conectarea wireless a mii de echipamente mici incorporate ºi switch-uri optice pe bazã de siliciu care combinã funcþionalitatea aparatelor logice digitale cu echipamente opto-electronice pe bazã de siliciu într-u singur chip cu scopul de a reduce costurile conexiunilor optice cu pânã la 100 de ori ºi a extinde rãspândirea comunicaþiilor de mare vitezã.

"Europa beneficiazã de experienþã în multe dintre domeniile expuse astãzi, inclusiv MEMS, wireless ºi optic," a spus Gelsinger. "Dezvoltatorii prezenþi astãzi aici au posibilitatea de a modela ºi determina peisajul acestor tehnologii. Aº dori sã provoc audienþa sã reflecteze asupra modului în care ar putea integra viitoarele tehnologii în produsele actuale pentru a oferi noi beneficii consumatorilor."

Comunicaþii modulare

Tranziþiile care au loc la nivelul mediului economic, tehnologiei ºi reglementãrilor prezintã imense oportunitãþi pentru noi progrese pe piaþa comunicaþiilor ºi succesul afacerilor de pe aceastã piaþã a spus Sean Maloney, vice preºedinte executiv ºi director general manager al Intel Communications Group. Dupã cum a subliniat în cadrul discursului sãu, tranziþia presupune trecerea de la abordãri exclusiviste mai costisitoare cãtre o abordare modularã bazatã pe building block-urile standard la nivelul industriei.

"În ultimul an, industria comunicaþiilor a trecut prin schimbãri majore, cu reduceri semnificative la nivelul cifrei de afaceri, personalului ºi cheltuielilor în cercetare-dezvoltare," a spus Maloney. "Companiile care vor reuºi sã depãºeascã cu succes aceastã perioadã de declin economic sunt cele care adoptã design-ul modular care se dovedeºte o abordare mai rapidã ºi mai eficientã din punct de vedere al costurilor."
Maloney a menþionat cã Intel colaboreazã cu industria, producãtorii de echipamente de comunicaþii în particular pentru a accelera tranziþia cãtre aceastã nouã abordare de tip modular.

Maloney a anunþat în cursul discursului sãu un nou produs, Intel® PRO/Wireless 5000 LAN Dual Band Access Point, care permite realizarea simultan de conexiuni Wi-Fi (IEEE 802.11b) ºi Wi-Fi5 (IEEE 802.11a) la acelaºi echipament. În þãrile europene unde a fost aprobatã folosirea produselor 802.11a în benzile de frecvenþã de 5,2 GHz, acest nou Access Point suportã atât standardele 802.11a cât ºi 802.11b. În alte þãri, acest Access Point va suporta numai standardul 802.11b ºi va putea fi upgradat mai târziu la standardele 802.11a. Acest lucru face din punctul de acces dual-mode al Intel o investiþie de viitor, a spus Maloney adãugând cã Intel a anunþat recent faptul cã dezvoltã un chipset LAN wireless dual-band care va fi disponibil în rândul gamei sale de produse spre sfârºitul acestui an.

În discursul sãu, Maloney s-a referit de asemenea la cheltuielile de capital ºi cercetare dezvoltare ale Intel ºi la modul cum acestea vor avea ca rezultat dezvoltarea unor soluþii de vârf la nivelul industriei siliciului în domenii de interes precum cel al conexiunilor optice, procesãrii de reþea ºi Ethernet. Maloney a subliniat faptul cã Intel a cheltuit 1,2 miliarde dolari anul trecut în cercetare ºi dezvoltare pentru comunicaþii în timp ce alþi competitori de pe aceeaºi piaþã ºi-au redus fondurile alocate în aceste direcþii. Intel a investit semnificativ în tehnologiile de fabricaþie care vor permite companiei sã înceapã sã producã o parte din produsele destinate domeniului comunicaþiilor pe tehnologie de 90 de nanometri, pânã anul viitor, cu un an mai devreme faþã de competitorii sãi.

Howard Bubb, vice preºedinte ºi director general al Network Processing Group din cadrul Intel, a detaliat temele legate de comunicaþiile modulare ºi soluþiile standardizate abordate de Maloney.
"Furnizorii europeni de echipamente pentru reþele ºi comunicaþii joacã un rol important în tranziþia de la soluþiile proprii cãtre soluþiile modulare standardizate pentru comunicaþii," a spus Bubb.

Ca parte a angajamentului pe care Intel ºi l-a asumat în acest domeniu Bubb a anunþat cã Intel a configurat o schiþã pentru o platformã modularã standard pentru comunicaþii care va permite industriei de comunicaþii sã realizeze tranziþia de la sisteme proprietare la implementãri standard modulare de echipamente de comunicaþii ºi servere. Bubb a declarat de asemenea cã Intel ºi alþi lideri ai industriei au început dezvoltarea unei arhitecturi avansate de procesare în telecomunicaþii (Advanced Telecom Computing Architecture - AdvancedTCA™), o specificaþie standard la nivelul industriei care este optimizatã pentru comunicaþii ºi este destinatã sã devinã standardul hardware cerut pentru platformele modulare.[ Editorial ] | [ Cover Story ] | [ e-Business ] | [ e-Technology ] | [ Education & HR ] | [ Events ] | [ e-Shore Magazine ]