1 - 15 August, 2003

Strategies & Consulting (IT)
IT Solutions & Applications
Communication Technologies
Internet & Mobile Internet
Multimedia
SMB / SOHOExchange rates
Monday,
March 10, 2008
1 EUR = 3 ROL
1 USD = 2 ROL
1 GBP = 4 ROL

INFORMATII BURSIERE
Date, grafice si
informatii la zi despre toate actiunile cotate la

Bursa de Valori Bucuresti
Introduceti simbolul unei societati cotate
Serviciu gratuit asigurat de www.kmarket.ro

INFORMATII FONDURI
Date, grafice si valoarea titlului pentru
fondurile mutuale

inscrise in UNOPC


Serviciu gratuit asigurat de
www.kmarket.ro
Inchiderea retelei pan-europene KPNQwest nu va afecta siguranta serviciilor Interne

KPNQwest Romania, parte a KPNQwest -Central European Business Unit, anunt,a( ca( solut,iile de ret,ea prin care se asigura( conexiunea externa( a companiei nu vor fi afectate de o eventuala( închidere a ret,elei pan-europene EuroRings a KPNQwest NV.

KPNQwest Central and Eastern Business Unit include operat,iunile comerciale din România, Polonia, Ungaria, Cehia s,i Slovacia s,i este cel mai mare furnizor alternativ de servicii de comunicat,ie din regiune. Grupul det,ine ret,ea proprie de fibra( optica(, iar conectarea prin solut,ie independenta( la Internet face parte din strategia proprie de dezvoltare.

In momentul de fat,a(, KPNQwest Central and Eastern Europe activeaza( pe piat,a( ca o unitate independenta(, stabila( s,i profitabila( s,i este subiect s,i parte într-un process de negociere independenta( a prelua(rii, proces în curs de desfa(s,urare.

Pentru a evita pericolul aparit,iei disfunct,ionalita(t,ilor în calitatea s,i continuitatea furniza(rii serviciilor ca(tre client,ii proprii, disfunct,ionalita(t,i generate de eventuala închiderea a departamentelor operat,ionale (NOC -Network Operating Centre) din Haga ale KPNQwest NV, KPNQwest Romania a pus în funct,iune o solut,ie redundanta( de conectare folosind ret,elele Colt Telecom, BT Ignite s,i Sprint. Solut,ia realizata( s,i pusa( în funct,iune în noaptea de 1-2 iunie 2002 pentru întreaga capacitate externa( de 500Mb/s este sigura( s,i fiabila( s,i este realizata( complet independent de ret,eaua pan-europeana( a EuroRings a KPNQwest NV.

"Nici unul din serviciile furnizate client,ilor nos,tri, atât companii comerciale cât s,i furnizori de servicii Internet, nu va avea de suferit datorita( unei posibile închideri a ret,elei pan-europene a KPNQwest", a declarat dl. Dan Miha(escu, Country Manager KPNQwest Romania. "Solut,ia pe care am pus-o în funct,iune în noaptea de 1-2 iunie este complet independenta( fat,a( de ret,eaua KPNQwest NV, iar serviciile furnizate client,ilor vor avea aceeas,i parametrii de calitate." a mai declarat domnia sa.[ Editorial ] | [ Cover Story ] | [ e-Business ] | [ e-Technology ] | [ Education & HR ] | [ Events ] | [ e-Shore Magazine ]