1 - 15 august 2003

Strategies & Consulting
e&m Market
Market Research
Audit & Taxation
Law



Curs valutar
luni,
10 martie 2008
1 EUR = 3 lei
1 USD = 2 lei
1 GBP = 4 lei

INFORMATII BURSIERE
Date, grafice si
informatii la zi despre toate actiunile cotate la

Bursa de Valori Bucuresti
Introduceti simbolul unei societati cotate
Serviciu gratuit asigurat de www.kmarket.ro

INFORMATII FONDURI
Date, grafice si valoarea titlului pentru
fondurile mutuale

inscrise in UNOPC


Serviciu gratuit asigurat de
www.kmarket.ro




Ordonanta de urgenta privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor

Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei (MCTI) a elaborat o noua ordonanta de urgenta, referitoare la cadrul general de reglementare a comunicatiilor, care a fost adoptata in Sedinta de Guvern din 30 mai 2002.

Ordonanta inlocuieste Legea telecomunicatiilor nr. 74/1996, armonizind legislatia romaneasca in acest domeniu cu directivele referitoare la comunicatiile electronice publicate in aprilie 2002. Ordonanta va asigura cadrul de reglementare necesar pentru crearea unui climat de competitie puternica pe piata comunicatiilor in Romania, dupa liberalizarea acestei piete.

"Competitia in Romania nu va insemna haos, deoarece prin aceasta ordonanta devin functionale o serie de instrumente de control si de sanctiune care pot fi folosite eficient pentru a se garanta respectarea regulilor pe piata" a spus in deschidere Ministrul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei. „Furnizarea retelelor si a serviciilor de comunicatii electronice este libera si se face in conditiile regimului de autorizare generala.

In scopul facilitarii realizarii controlului, cu cel putin 7 zile inainte de inceperea activitatii, orice persoana care intentioneaza sa furnizeze retele sau servicii de comunicatii electronice are obligatia sa transmita Autoritatii Nationale de Reglementare in Comunicatii (ANRC) o notificare cu privire la aceasta intentie, in vederea realizarii unei evidente oficiale a furnizorilor".

Textul integral al ordonantei poate fi consultat pe site-ul www.mcti.ro.



[ Editorial ] | [ Cover Story ] | [ e-Business ] | [ e-Technology ] | [ Education & HR ] | [ Events ] | [ e-Shore Magazine ]