1 - 15 august 2003

Strategies & Consulting
e&m Market
Market Research
Audit & Taxation
LawCurs valutar
luni,
10 martie 2008
1 EUR = 3 lei
1 USD = 2 lei
1 GBP = 4 lei

INFORMATII BURSIERE
Date, grafice si
informatii la zi despre toate actiunile cotate la

Bursa de Valori Bucuresti
Introduceti simbolul unei societati cotate
Serviciu gratuit asigurat de www.kmarket.ro

INFORMATII FONDURI
Date, grafice si valoarea titlului pentru
fondurile mutuale

inscrise in UNOPC


Serviciu gratuit asigurat de
www.kmarket.ro
Normele metodologice pentru plata electronica a impozitelor au fost definitivate

Normele metodologice pentru plata electronica a taxelor si impozitelor, recent aprobate, precizeaza caracteristicile generale ale sistemului electronic de încasare a impozitelor si taxelor locale, structura si continutul informational al registrului taxelor si impozitelor locale, regimul registrului, conditiile si procedura de accesare a datelor referitoare la sumele datorate în contul taxelor si impozitelor locale. De asemenea, normele de aplicare descriu conditiile tehnice minimale pe care trebuie sa le îndeplineasca sistemul: arhitectura sistemului, accesibilitatea datelor din registrul taxelor si impozitelor locale, numarul minim de conectari simultane, ergonomie, nivel de securitate a sistemului în ansamblu. Alegerea solutiei sau a tehnologiei de realizare a acesteia apartine administratiei locale.

În vederea asigurarii operarii sistemului, entitatea fiscala (autoritate a administratiei publice locale însarcinata cu colectarea taxelor si impozitelor locale) are urmatoarele responsabilitati:

a) punerea la dispozitia utilizatorilor a unui sistem care sa permita încasarea taxelor si impozitelor locale prin mijloace electronice;
b) întretinerea si operarea Sistemului
c) sa furnizeze servicii de consultanta si suport tehnic cu privire la utilizarea Sistemului si a tranzactiilor ce se desfasoara prin intermediul Sistemului;
d) sa supravegheze si sa controleze respectarea normelor legale în vigoare de catre cei care utilizeaza Sistemul.

Sistemul trebuie sa fie disponibil 24 de ore pe zi, 7 zile pe saptamâna.

Entitatea fiscala va adopta acele proceduri de utilizare care sa asigure confidentialitatea, integritatea, accesul si disponibilitatea permanenta a datelor pe parcursul transmiterii si stocarii acestora, iar utilizatorii sistemului sînt obligati sa utilizeze procedurile de autentificare stabilite de entitatea fiscala. În scopul asigurarii integritatii si securitatii datelor si a documentelor, entitatea fiscala trebuie sa ia toate masurile necesare, care tin de aceasta, pentru asigurarea securitatii comunicatiei dintre Sistem si utilizatorii sai.
http://www.mcti.ro/legislatie/proiecte.html.[ Editorial ] | [ Cover Story ] | [ e-Business ] | [ e-Technology ] | [ Education & HR ] | [ Events ] | [ e-Shore Magazine ]